Přejít na produktové menu

SUR-0004

PHR DP VNDG PLAST (150ml/6oz) (08267)

Prodejní jednotka Počet
500 KS 500
KARTON 3000
Poptat
Na základě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2151 již označujeme pohárky, které obsahují plasty, příslušným piktogramem. Za tím účelem bylo nutné pozměnit tvar pohárku, velikost zůstává stejná. Nemíchejte ve stroji tyto dva druhy, předejdete zaseknutí.