Přejít na produktové menu

SUR-0004

KELÍMKY (08267) 150 ml

Prodejní jednotka Počet
500 KS 500
KARTON 3000
Poptat
Na základě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2151 již označujeme pohárky, které obsahují plasty, příslušným piktogramem. Za tím účelem bylo nutné pozměnit tvar pohárku, velikost zůstává stejná. Nemíchejte ve stroji tyto dva druhy, předejdete zaseknutí.